Bună! Este o plăcere pentru noi să vorbim cu un veteran al scenei drum & bass. În primul rând am vrea să auzim câteva cuvinte despre tine.

Bună! Numele meu este Gergely. Sunt un producător și DJ de drum & bass originar din Budapesta, Ungaria. 😊

Faci parte din industria muzicală de foarte mult timp. Cum a început totul? Spune-ne puțin despre relația ta cu muzica.

Dragostea mea pentru drum & bass s-a născut destul de devreme, la sfârșitul anilor ’90, când am auzit “Timeless”, albumul lui Goldie. Pe vremea aceea, înainte de apariția mp3-ului și a internetului propriu-zis, a fost o adevărată misiune să găsesc muzică așa de underground că dnb-ul. Din fericire aveam un prieten la un magazin local de vinyluri care ne arăta toate releaseurile noi, dar noi eram doar niște studenți săraci, nu ne puteam permite să cumpărăm toate acele vinyluri. Totuși, aveam nevoie de din ce în ce mai multă muzică așa că am decis împreună cu doi prieteni de-ai mei să realizăm propriile noaste piese. Am format o formație de dnb numită “Random Soundz”, am avut câteva seturi live la festivaluri pe ici, pe colo, mai mult am făcut-o pentru distracție, chiar ne-am distrat în perioada aceea. Mai târziu am realizat că pentru mine înseamnă mai mult și că mi-ar plăcea să iau producția muzicală mai în serios, iar când Random Soundz s-a despărțit, am început proiectul “Mindscape” în 2003. De atunci lucrez zilnic la piese și am turnee ca DJ sub acest alias.

Ai colaborat cu Jade, Audio, Coppa și mulți alții. Putem spune că rezultatele sunt uimitoare, dar suntem dornici să știm cum ți-a influențat această colaborare cu diverși artiști producția personală.

Este mereu o experiență diferită, depinde dacă avem ocazia să stăm în același studio pentru a lucra personal la o colaborare sau dacă o facem online. Consider că e mai distractiv dacă putem fi împreună în studio, este un mod mai organic și mai fluid de a realiza o piesă cu cineva; când rămân fără idei, celălalt poate lua mouse-ul sau midi-ul și poate continua piesa sau vice versa. Iubesc vibe-ul creativ și energia existentă când doi sau mai mulți oameni își unesc forțele pentru a lucra împreună la o piesă și pentru a încerca să o aducă în cel mai bun stadiu. De asemenea este o bună oportunitate de a face schimb de tips-uri cu ceilalți; da, iubesc aceste sesiuni. Colaborarile online pot fi și ele distractive în momentul în care colaboratorul tău te contactează și îți zice “am lucrat mult la piesă, ascult-o”, iar tu ești foarte curios și abia aștepți să auzi toate ideile noi și îmbunătățirile. Îmi place să lucrez și cu MC, câteodată drum and bass-ul – în special subgenul nostru – poate fi foarte digital, mecanic sau chiar inuman, iar adăugarea de elemente umane, voce și versuri, unui beat brut, combinarea omului și a mașinăriei poate fi uimitoare câteodată. Din fericire, sunt înconjurat de cei mai buni MC ai scenei, așa că mă pot baza pe geniul liric al prietenilor mei când am nevoie de un vocal reușit.

Vorbind despre producția proprie, ai un număr foarte mare de release-uri care s-a adunat de când ai pășit în această industrie. Ai ceva proiecte noi care așteaptă să fie lansate?

De ceva timp lucrez din greu la următorul meu album, este un proiect MAAARE, dar se apropie din ce în ce mai mult de forma sa finală în fiecare zi. Pentru update-uri puteți verifica pagina mea și cea de la Eatbrain! 😉

Aceasta nu este prima dată când vii în România. Cum se simte să fii din nou aici și să faci parte din experiența MOX?

Da, am fost de mai multe ori în România, în locuri precum Timișoara, Cluj-Napoca și Șuncuiuș. Este mereu o plăcere să pun muzică aici, iubesc toți nebunii entuziaști de pe ringul de dans! MOX a fost o experiență diferită și unică, într-o locație magică din vârful muntelui, a oferit un scenariu frumos, oameni plăcuți și un crowd bun. Am avut noroc și cu vremea. Până și priveliștea de la hotel a fost incredibilă! Chiar mi-a plăcut să pun muzică acolo, mi-ar plăcea să mă întorc acolo în viitor, poate cu gașca Eatbrain!

În final, care sunt planurile tale pentru restul anului?

Trebuie întâi să termin albumul cât mai repede, apoi voi lansa noi piese, voi călători în jurul lumii și voi pune muzică la petreceri.

 

ENGLISH

 

Hello! It is a pleasure for us to be speaking to a veteran of the drum & bass scene. Firstly we would like to hear a few words about yourself.

Hi! My name is Gergely. I’m a drum and bass producer and DJ hailing from Budapest, Hungary. 😊

 

You’ve been a part of the music industry for a very long time. How did it all start? Tell us a little about your relationship with music.

My love for drum and bass started quite early in the late 90’s when i heard Goldie’s album ‘Timeless’. Back in those early days, before mp3’s and proper internet, it was a mission to find music which is as underground as dnb. Fortunately we had a friend in a local vinyl shop who played us all the new releases, but we were poor students, couldn’t afford to buy all those sick vinyl, still we needed more and more music to listen to, so we decided with my two of my friends to start to make tunes for ourselves. We formed a dnb formation called ‘Random Soundz’, we’ve had a few live act sets on festivals here and there, we made it for fun really, but we had a lot of fun back then. Later I realized it means more to me and I’d like to take making music more seriously, and when Random Soundz split up, I started a new project ‘Mindscape’ in 2003. Since then I’m working on tracks everyday and touring as a DJ under this alias.

 

You have collaborated with Jade, Audio and Coppa to name just a few. We can all tell that the results are amazing, but we are eager to know how collaborating with various artists influenced your personal production.

It’s always a different experience, depends on if we have a chance to sit at the same studio personally to work on a collab track, or we do it online. I think that’s more fun if we are able to be together in the studio, it’s a more organic and fluid way to make a track with someone, when I’m out of ideas the other guy jumps in grabs the mouse or the midi and take the tune further and vica versa. I really love this creative vibe and energy when two or more people joining their forces to work together on a tune and trying to make it the best ever. And also it’s a good opportunity to learn and teach a few new tricks to each other. Yeah i love those sessions a lot. Working online can be fun too, when your collaborator hits you up saying “i was working a lot on the tune, check it out” and sending it over, and you are very curious and can’t wait to hear all the new ideas and improvement…I love to work with MC’s too, sometimes drum and bass – especially our subgenre – can be very digital, mechanical or even inhuman, adding human elements, voice and lyrics to a rough and raw beat, combining man and machine can be amazing sometimes. Fortunately I’m surrounded with some of the best MC’s in the scene, so I can count on my lyrical genius friends when I need a dope vocal.

 

Speaking of personal production, you have a large number of releases that added up since you entered the industry. Do you have any new projects waiting to be released?

I’m working hard on my next album for a while, it’s a BIIIG project, but it’s getting closer and closer to it’s final form day by day. Keep checking Eatbrain’s and my page for updates!😉

 

This is not your first time in Romania. How does it feel to be back here and be a part of the MOX experience?

Yeah, I’ve been to Romania for several times, Timisoara, Cluj-Napoca, Suncuius just to name a few. It’s always fun to play there, I love all those enthusiastic crazy people on the dancefloor! MOX was a different and unique experience, magical location on the top of the mountain, beautiful scenery, nice people, good crowd. We were lucky with the weather too. Even the view from my hotel window was awesome! I’ve really enjoyed to be and play there, would love to go back there again in the future, maybe with the Eatbrain horde!

 

Lastly, what are your plans for the rest of the year?

I must finish the album ASAP, and will keep them beats coming, travelling around the world and playing on gigs.

 

 

MINDSCAPE

 FACEBOOK | TWITTER | SOUNDCLOUD

Comentarii